Het voorm. raadhuis in Schagen betekenis & definitie

(Markt 18) werd in 1959-'61 naar ontwerp van C. Keesman gebouwd en verving het in 1898 vernieuwde raad- en polderhuis uit 1612.

Het in traditionalistische vormen ontworpen gebouw is uitgevoerd met betonnen gevelelementen en een balkon.