Het voorm. raadhuis in Laren betekenis & definitie

(Eemnesserweg 1) kwam in 1888 tot stand als raadhuis annex veldwachterwoning naar een neorenaissance-ontwerp van J.C. Jurriëns.

Dit dwarse pand met souterrain en beletage heeft een dubbele gebogen bordestrap en een middenrisaliet met omlijste ingang, trapgevel en luidklok. Het rond 1993 gerestaureerde gebouw heeft tot 1966 als raadhuis gediend en herbergt nu een restaurant.