Het voorm. raadhuis in Kwadijk betekenis & definitie

(Kwadijk 80), een blokvormig eenlaagspand uit 1912, is ontworpen in ‘Um 1800’-stijl.