Het voorm. raadhuis in Hoogwoud betekenis & definitie

(Burg. Hoogenboomlaan 22) is een dwars pand met souterrain en bel-etage, voorzien van een risalerend middendeel met bordestrap.

In de dakkapel boven de omlijste ingang zit een inscriptie (1742) die de stichting door jkvr. Louisa Hedwig van Catz memoreert.

Het raadhuis werd naar plannen van Daniël Willemsz Kleeff gebouwd. Een ingrijpende modernisering in 1907 is in 1960 gevolgd door een evenzeer ingrijpende reconstruerende restauratie (C.W.

Royaards).