Het voorm. raadhuis in Halfweg betekenis & definitie

(Haarlemmerstraatweg 51) is een blokvormig pand met hoge stoep, pronkrisaliet, dakerker en een ingezwenkt hoog schilddak. Dit raadhuis annex veldwachterswoning, cachot en brandspuitruimte kwam in 1905-'06 tot stand in ‘Um 1800-stijl’ naar ontwerp van J.

London (uitgebreid 1982, D. van Maanen).