Het voorm. raadhuis in Groet betekenis & definitie

(Kerkbrink 18-19) is een klein onderkelderd pand met cachot en raadkamer (betegelde schouw 18de eeuw). De schoudergevel draagt het jaartal 1639, maar verdwenen jaartalankers zouden 1622 als bouwjaar hebben aangegeven.

Na 1825 diende het gebouw onder meer als pastorie en toen is mogelijk de gepleisterde aanbouw toegevoegd. Het pand is gerestaureerd in 1947 (J. de Meijer).