Het voorm. raadhuis in Graft betekenis & definitie

(Raadhuisstraat 24) werd in 1613 gebouwd in rijke maniëristische stijl, met trapgevels aan drie zijden en een versierde schoorsteen aan de vierde. De west- en de zuidgevel hebben een geblokte ingang met kleine hardstenen stoep.

De gevelsteen in het iets vooruitspringende middendeel van de westgevel stelt mogelijk prins Maurits voor. Het raadhuis werd verbouwd in 1852 en gerestaureerd in 1909 (J.F.L.

Frowein). De beelden van Justitia en Charitas zijn bij de restauratie gemaakt door F.J.

Kuyk. Binnen heeft de begane grond een balklaag op consoles; de verdieping met raadzaal bezit een volledig houtskelet met geprofileerde sleutelstukken.