Het voorm. protestants weeshuis in Edam betekenis & definitie

(Grote Kerkstraat 23) [8], gesticht in 1558 door kapelaan Mathijs Mathijsz Tynincx, is een tweelaags dwars pand van 16de-eeuwse oorsprong. Rond 1850 kreeg het een achteraanbouw en een neoclassicistische voorgevel.

Van rond 1558 dateert een gevelsteen met een voorstelling van kolfspelende kinderen. De regentenkamer bezit een beschilderd behang (circa 1781).

De laat-19de-eeuwse portierswoning (Jan Nieuwenhuizenplein 12) heeft een zandstenen ingangspoortje met gebroken segmentvormig fronton en een door weeskinderen vastgehouden stadswapen (tweede kwart 17de eeuw).