Het voorm. protestants diaconiehuis in Hoorn betekenis & definitie

(Achterom 3) is een tweelaags dwars huis met twee forse dakerkers in trapgevelvorm en een maniëristisch ingangspoortje. Het pand met gevelsteen (‘In de 3 Egels’) dateert uit 1615. Midden 18de eeuw heeft men rechts een gang toegevoegd. De huidige gepleisterde gevel met neorenaissanceboogvullingen dateert van rond 1900.