Het voorm. postkantoor in Schagen betekenis & definitie

(Laan 21), een wit gepleisterd eclectisch pand met flauw hellend dak, dateert uit circa 1875.