Het voorm. militair vliegveld Bergen in Bergen betekenis & definitie

(Groeneweg 10), ten zuiden van Bergen, werd aangelegd in 1937-'39. Na een bombardement op 10 mei 1940 resteerde een deel van de zes hangars en de opstelplatforms. Het werd vervolgens ingericht voor Duitse jachtvliegtuigen, waartoe men een Ausweichgefechtstand en een Einjäger Warmehalle bouwde, evenals diverse bunkergroepen rondom het vliegveld. Tot de kleinere verdedigingswerken behoren een Tobruk (Nesdijk ong.) en stalen asperges (Groeneweg ong.). Opmerkelijk is ook het in 1947 tot woning verbouwde badhuis (Sluislaan 3) uit 1942.

Gepubliceerd op 26-05-2017