Het voorm. meisjesinternaat in Bussum betekenis & definitie

‘Mariënburg’ (Brinklaan 82), een drielaags neogotisch gebouw met hoektorens en zijvleugels, kwam in 1880 tot stand naar ontwerp van A. Tepe.

Het internaat werd geleid door de Belgische ‘Soeurs de Notre Dame’. Latere uitbreidingen zijn een bewaar- en naaischool (1885), een lagere school (1902) en een Mulo-school (1911).

Deze instelling is tot 1970 in gebruik gebleven en werd daarna verbouwd tot kloosterbejaardenoord.