Het voorm. kantoor Openbare Werken in Beverwijk betekenis & definitie

(Moensplein 10) is een zakelijk-expressionistisch ontwerp uit circa 1930.

Gepubliceerd op 26-05-2017