Het voorm. kantoor Openbare Werken in Beverwijk betekenis & definitie