Het voorm. hotel in Beverwijk betekenis & definitie

(Schans 1), nu buurthuis ‘De Schans’, werd in 1930 gebouwd naar een kubistisch-expressionistisch ontwerp van H.J.W. Meyran voor C.J. en J.C. van der Lem.