Het voorm. Herv. weeshuis in Graft betekenis & definitie

(Dorpsstraat 26) werd in 1911-'12 gebouwd op de plaats van een weeshuis uit 1708. Het neorenaissance-ontwerp is van R.K.

Koppen & Zoon.