Het voorm. havenkantoor in Bussum betekenis & definitie

(Brediusweg 1) werd rond 1935 gebouwd in zakelijk-expressionistische stijl en heeft een bordes en een hoge toren.