Het voorm. Gebouw voor het Loodswezen in Den Helder betekenis & definitie

(Het Nieuwe Diep 23-25), een sober neoclassicistisch tweelaags pand met kantoor-wachtlokaal en aangrenzende dienstwoningen, werd in 1846-'47 gebouwd naar ontwerp van L. Valk.

Vlakbij staan de rond 1850 gebouwde loodsen en het kantoor van de havenmeester (Het Nieuwe Diep 37a).