Het voorm. fort bij Kwadijk in Kwadijk betekenis & definitie

(Kwadijkerlaan 4) is een omgracht fort van de Stelling van Amsterdam, aangelegd ter verdediging van een acces (spoorlijn Zaandam-Hoorn). Het in 1889 opgeworpen aardwerk werd in 1899 omgebouwd tot een verdedigbaar aardwerk.

Van het geplande bomvrije gebouw kwam in 1913 alleen de fundering tot stand (verwijderd 1962).