Het voorm. fort bij Kwadijk in Kwadijk betekenis & definitie

(Kwadijkerlaan 4) is een omgracht fort van de Stelling van Amsterdam, aangelegd ter verdediging van een acces (spoorlijn Zaandam-Hoorn). Het in 1889 opgeworpen aardwerk werd in 1899 omgebouwd tot een verdedigbaar aardwerk. Van het geplande bomvrije gebouw kwam in 1913 alleen de fundering tot stand (verwijderd 1962).

Gepubliceerd op 26-05-2017