Het voorm. fort bij Kudelstaart in Kudelstraat betekenis & definitie

(Kudelstaartseweg 96) is een omgracht fort van de Stelling van Amsterdam, aangelegd ter verdediging van een acces (Kudelstaartseweg). Het in 1890 opgeworpen aardwerk werd in 1894 verdedigbaar gemaakt en kreeg in 1906 een langgerekt bomvrij hoofd- en voorgebouw geflankeerd door afzonderlijke hefkoepels. Sinds 1959 is de omgrachting als jachthaven in gebruik. Bij het fort staat een houten genieloods.

Gepubliceerd op 26-05-2017