Het voorm. fort bij Krommeniedijk in Krommenie betekenis & definitie

(Lagendijk ong., gemeente Uitgeest), gelegen ten noordwesten van Krommenie, is een omgracht fort van de Stelling van Amsterdam ter verdediging van een acces (weg Uitgeest-Krommenie) met een aardwerk uit 1896. Uit 1903 dateert het langgerekte bomvrije hoofd- en voorgebouw (met observatiekoepel), geflankeerd door afzonderlijke hefkoepels.

Vanaf het fort loopt in zuidelijke richting een liniewal met daaraan gekoppeld een nevenbatterij (1903).