Het voorm. fort bij Edam in Edam betekenis & definitie

(Zeevangszeedijk ong.) is een omgracht fort van de Stelling van Amsterdam, aangelegd aan de noordzijde van de Nieuwehaven ter verdediging van een acces (Zeevangszeedijk). Het aardwerk werd in 1885 opgeworpen, de bomvrije gebouwen kwamen in 1907-'14 tot stand volgens het standaardmodel B. Het fort bestaat uit een langgerekt bomvrij hoofdgebouw met daarvoor een pantserkazemat (frontkazemat). Bij het fort staat een houten genieloods.

Gepubliceerd op 26-05-2017