Het voorm. fort aan de Drecht in Uithoorn betekenis & definitie

(Grevelingen ong.) is een omgracht fort van de Stelling van Amsterdam, aangelegd ter verdediging van twee accessen (Drecht en Kromme Mijdrecht). Het in 1885 opgeworpen aardwerk kreeg in 1911 een langgerekt en geknikt bomvrij hoofdgebouw en een los staande pantserkazemat.

Bij het fort staat een houten genieloods.