Het voorm. burgerweeshuis in Monnickendam betekenis & definitie

(Weezenland 16) [8] werd na verbouwing in 1638 (jaartalankers) gevestigd in het 16de-eeuwse pesthuis. Daarbij zijn de oude balklagen met gotische sleutelstukken en maskerconsoles behouden.

Naast dit dwarse pand met hoog zadeldak en vensters met glas-in-lood (gereconstrueerd rond 1920) staat een diepe vleugel met tuitgevel.