Het voorm. bakkersgildehuis in Enkhuizen betekenis & definitie

(St.-Janstraat 9) [31] is een diep pand met een trapgevel uit 1639 voorzien van een gevelsteen met het stadswapen en een gevelsteen met een gekroonde bakkersoven (pui 19de eeuw).