Het Spaanse Huis in Naarden betekenis & definitie

(Turfpoortstraat 27) , een eenlaagspand met onderkelderde opkamer, werd gebouwd als kapel van het (gesloopte) laat-middeleeuwse gasthuis, dat eind 16de eeuw enige tijd als raadhuis in gebruik was. Hier begon in 1572 de bloedige moordpartij door Spaanse troepen, waarbij de stad ook in brand werd gestoken. Na het herstel in 1615 was er geruime tijd een waag ondergebracht. Drie gevelstenen herinneren aan deze gebeurtenissen. In de 19de eeuw diende het gebouw als hoofdwacht en was in het achterhuis een garnizoensbakkerij gehuisvest. Van 1924 tot 1992 was er het Comeniusmuseum gehuisvest. Bij een restauratie in 1967 zijn onder meer een 17de-eeuwse eikenhouten betimmering en een schouwboezem met natuurstenen kariatiden ingebracht.

Gepubliceerd op 30-05-2017