Het Singer Museum in Laren betekenis & definitie

(Oude Drift 1) ontstond in 1911 als villa ‘De Wilde Zwanen’ voor de Amerikaanse kunstschilder W.H. Singer († 1943) naar een ontwerp van W.

Hamdorff. Ter nagedachtenis van haar echtgenoot liet A.

Spencer-Brugh de villa in 1956 verbouwen en uitbreiden met een concertzaal en een museumvleugel.