Het rijstpellerijcomplex Hollandia in Wormer betekenis & definitie

(gesloten 1966) ligt aan de Zaan en werd eind 19de en begin 20ste eeuw gebouwd naar plannen van J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyk.

De voorm. rijstpellerij annex pakhuis Hollandia I (Veerdijk 42) uit 1877 is een in fasen tot stand gekomen en vergroot pand.Zo verrees in 1888 aan de achterzijde een watertoren. De aan de Zaan gesitueerde voorgevel met rationalistische details en een vooruitspringende gevelpartij met klokkentorentje dateert uit 1902, evenals de westelijke uitbreiding. Vervolgens bouwde men in neorenaissance-stijl de voorm. pakhuizen Batavia (Veerdijk 39; 1894), Saigon (Veerdijk 40; 1898) en Bassein (Veerdijk 41; 1898, verhoogd 1905, uitgebreid 1909), alle met een ijzeren skelet. Het voorm. pakhuis Java (Veerdijk 43) met betonskelet dateert van 1907. In 1913 verrees achter het pakhuis Bassein, op de plaats waar een machinekamer en schoorsteen stonden, een fors uitgevoerde tweede rijstpellerij Hollandia II (bij Veerdijk 42) met betonskelet en bakstenen bekeldering.