Het psychiatrisch ziekenhuis in Bennebroek betekenis & definitie

‘Vogelenzang’ (Rijksstraatweg 113) werd in 1926-'39 gebouwd voor de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestesen Zenuwzieken in een deels formeel en deels landschappelijk aangelegd park. Langs de centrale as ontwierp A.T. Kraan een symmetrisch gebouwencomplex in zakelijk-expressionistische stijl.

Het H-vormige administratiegebouw (1927) draagt de inrichtingsnaam in terracotta-letters. Achter dit hoofdgebouw bevinden zich twee paviljoens (‘Lokhorst’ en ‘Beukenhorst’) en een kruisvormige gestichtskerk (1932). Aan het einde van de as staat het economiegebouw met watertoren (1927-'29). Naast enkele andere verzorgingspaviljoens (1926-'38) bevat het terrein nog diverse dienstwoningen, zoals die voor de geneesheer-directeur (Rijksstraatweg 105; 1927), de geestelijk verzorger (Rijksstraatweg 111; 1928) en enkele artsen (Rijksstraatweg 109 en 107; respectievelijk circa 1935 en circa 1950).

Gepubliceerd op 26-05-2017