Het postkantoor in Den Helder betekenis & definitie

(Middenweg 174) is in 1960 gebouwd nabij de telefooncentrale (Boerhaavestraat 15; circa 1930) en een telefoonbunker (1942).