Gepubliceerd op 02-01-2020

2020-01-02

Het interieur in Limmen

betekenis & definitie

wordt gedekt door een houten tongewelf (begin 17de eeuw) met oudere trekbalken voorzien van gotische sleutelstukken. Tot de inventaris behoren een laat-17de-eeuwse preekstoel en doophek (doopboog 1729), 18de-eeuwse overhuifde (heren)banken en een door P.

Flaes gebouwd orgel (1877). De grafkelder van de familie Du Peyrou is tegen de oostmuur aangebouwd.

In de kerk bevinden zich rouwborden voor Jacobus du Peyrou († 1756) en zijn zoon Jacob Jan du Peyrou († 1777), en het gemarmerde houten grafmonument met urn voor Anna Maria du Peyrou († 1785).