Herv. kerk in Akersloot betekenis & definitie

De Herv. kerk (Dielofslaantje 4), een gepleisterd zaalgebouw met rondboogvensters, kwam in 1836 tot stand ter vervanging van een laat-gotische kruiskerk. In de houten geveltoren hangt een door Henricus Both gegoten klok (1596).

De consistoriekamer aan de oostzijde is rond 1880 toegevoegd. De kerk bevat een grotendeels 17de-eeuwse zerkenvloer, een 17de-eeuws doophek en een in 1802 door A.

Meere gebouwd orgel, dat in 1877 is overgebracht uit de Oud-Kath. kerk van Egmond aan Zee (gerestaureerd 2001).