Grafische bedrijven in Amsteram betekenis & definitie

De voorm. lettergieterij ‘Amsterdam’, voorheen N. Tetterode (Bilderdijkstraat 157-161) is een drielaagse fabriek met staalskelet en dragende gevels in lichte baksteen met jugendstil-details, gebouwd in 1903 naar ontwerp van J.W.F.

Hartkamp (verhoogd 1906).Er volgden een uitbreiding in 1921 (Da Costakade 158-164) en een uitbreiding in functionalistische stijl in 1949-'50 (Da Costakade 148-156; B. Merkelbach en Ch.J.F. Karsten). Na een periode als kraakpand (1981-'87) is het complex verbouwd voor wonen en kleine bedrijven. De voorm. drukinktfabriek ‘Graficolor’ (Donker Curtiusstraat 21-23) is een functionalistisch gebouw in gele baksteen, gebouwd in 1939 voor de gebroeders Hartmanns naar ontwerp van B. Merkelbach en Ch.J.F. Karsten.