Graansilo in Amsterdam betekenis & definitie

De graansilo ‘Korthals Altes’ (Westerdoksdijk 51-52) ligt op de kop van de westelijke havenpier van het IJ (Steenen Hoofd). Dit robuuste langgerekte gebouw met middentoren kwam in 1896-'98 tot stand naar plannen van J.F.

Klinkhamer en A.L. van Gendt (constructeur) in opdracht van graanhandelaar en gemeenteraadslid J.Ph. Korthals Altes.Het heeft een middeleeuws aandoende vormgeving met lisenen en rondboogfriezen. De twee gebouwhelften bevatten elk zestig schachten (karen), het hogere middendeel een reinigingsgebouw met machines en elevatoren. Een netwerk van trekstangen diende ter versteviging. In geval van nood kon het gebouw tevens worden gebruikt als graansilo voor de Stelling van Amsterdam. Aan de zuidzijde is in 1952 een nieuwe hoge betonnen silo opgetrokken (G. en J.D. Postma). Na de sluiting in 1987 zijn de twee silogebouwen ingrijpend verbouwd tot appartementen (1998-'99, A.J. en J. van Stigt), waarbij de karakteristieke geslotenheid verloren is gegaan.