Gedenktekens in Zaandam betekenis & definitie

Op de Dam staat een bronzen beeld voor Peter de Grote (1909-'11, L. Bernstamm, voetstuk A.

Guilbert) , geschonken door tsaar Nicolaas II aan de Zaanse burgerij als herinnering aan het verblijf van Peter de Grote in 1697 te Zaandam. Het beeld toont de tsaar als scheepsbouwer.

Het in baksteen uitgevoerde Monumento Urbana (Musical ong.; 1990, A. Rossi) bestaat uit steeds kleiner wordende kubussen bekroond door een veelhoekig volume.

Aan de basis heeft elke zijde een portaal met zadeldak.