Gedenktekens in Beverwijk betekenis & definitie

In een kleine vijver op het Moensplein is een fontein opgesteld ter ere van dr. J.W.

Schuit († 1904). Voor J. de Wind († 1924) is een gemetselde bank geplaatst bij de Herv. kerk aan de Kerkstraat.