Gedenktekenen in Haarlem betekenis & definitie

In het ter plaatse van de voorm. Hortus Medicus (1721 tot 1865) gelegen kleine park aan de Prinsenhof staat de zogeheten Vredestempel [122].

Dit rechthoekige bouwwerk met corinthische zuilen werd opgericht ter gelegenheid van de Vrede van Munster (1648) en wordt toegeschreven aan Jacob van Campen. In Haarlem staan verschillende standbeelden van Laurens Jansz Coster als uitvinder van de boekdrukkunst, te weten in de Prinsenhof (1722, Gerrit van Heerstal), op het binnenterrein van drukkerij Enschedé (1768, A.A.

Schobbens) en op de Grote Markt (1855, L. Royer).

Het Florapark heeft een standbeeld van de schilder Frans Hals (1898, H.A. Scholtz) en op het Lorentzplein bevindt zich een bronzen borstbeeld van natuurkundige H.A.

Lorentz (1929, A.W.M. Odé).

Aan het begin van de Dreef staat een verzetsmonument (1948, M. Andriessen).