Forten in Nederhorst den Berg betekenis & definitie

Ten noorden van Nederhorst den Berg ligt het voorm. Fort Hinderdam (bij Hinderdam 18).

Bij een in 1437 aangelegde sluis in de Vecht werd in 1629 een schans opgeworpen. Deze had een sleutelpositie voor de inundaties van de Oude Hollandse Waterlinie.

De schans verving men in 1673 door een gebastioneerd fort, gesitueerd op een eilandje in de Vecht.Na de bouw van de zeesluizen bij Muiden verdween de sluis bij Hinderdam. Het eilandfort kreeg in 1848 als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie een verdedigbaar vierkant wachthuis. Dit wachthuis en de omwalling zijn in 1880 gewijzigd. In 1913 ging het fort over naar de Stelling van Amsterdam, waarna nog een remise (1934), een betonnen kazemat (1934) en twee groepsschuilplaatsen (1939) werden toegevoegd. Ten zuiden van het dorp ligt het voorm. Fort Kijkuit (Kleizuwe ong.), gebouwd in 1844-'47 voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie ter plaatse van een versterking uit 1803.

Dit fort diende ter afsluiting van de Vreelandseweg en het naastgelegen Hilversums Kanaal. De vierkante redoute met afgeronde hoeken werd in 1880 ingrijpend verbouwd. Ook in 1886 vonden wijzigingen plaats, onder meer voor geschutsbatterijen. In 1933 heeft men een betonnen kazemat met stalen front (1933) toegevoegd en in de omgeving enkele groepsschuilplaatsen ‘type P’ (1939-'40). Beide forten zijn in 1954 als vestingwerk opgeheven.