Elektriciteitscentrale in Amsterdam betekenis & definitie

De voorm. elektriciteitscentrale (Hoogte Kadijk 400) kwam in 1903-'04 naar plannen van de Dienst Publieke Werken tot stand als gevolg van een gemeentebesluit tot elektrificatie van de gemeentetram (1900). De firma A.E.G. zorgde voor de inrichting, de firma Gebr.

Stork & Co. leverde de stoommachines. Het forse bakstenen gebouw onderging regelmatig aanpassingen en uitbreidingen.

De productie werd gestaakt in 1953. Nu herbergt het gebouw het elektrotechnisch museum ‘EnergethicA’.

De steunberen van de oude kolenopslag (gesloopt 1955) maken nu deel uit van de plint van het nieuwe woongebouw ‘Aquartis’ (2001, L. van der Pol).