Egmond-Binnen (gemeente Bergen) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan op een strandwal. In 722 stichtte de angelsaksische prediker Adelbert hier een kapel, waarin hij rond 740 werd begraven.

Dit leidde in 922 tot de stichting van een belangrijk benedictijnenklooster, dat vanaf 1140 rechtstreeks onder de paus viel. In 1573 werd de abdij geplunderd en deels afgebroken.

Van het behouden tweetorenfront van de forse abdijkerk stortte de noordtoren in 1596 in. Nadat de zuidtoren in 1789 in puin was gevallen, werd de rest van de abdij voor sloop verkocht (laatste resten geruimd 1836).

Het dorp werd in 1597 door brand geteisterd. Na de Tweede Wereldoorlog is Egmond-Binnen aan weerszijden van de Herenweg verder uitgebreid.