Egmond aan den Hoef (gemeente Bergen) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan op een strandwal bij het in de 13de eeuw gestichte kasteel van de heer van Egmond. De dorpsbebouwing ontwikkelde zich langs de Slotweg en de haaks daarop gelegen Herenweg op de strandwal.

Graaf Lamoraal van Egmond liet in 1564-'65 het Egmondermeer inpolderen.Na zijn onthoofding in 1568 te Brussel werd het kasteel verbeurd verklaard en in 1573-'74 verwoest. Het dorp is na de Tweede Wereldoorlog aan de noordoostzijde uitgebreid. Egmond aan den Hoef is een beschermd gezicht.