Eenigenburg in Sint Maarten betekenis & definitie

Dit kleine dorp ten zuiden van Sint Maarten bestaat uit bebouwing op enkele vroeg-middeleeuwse huisterpen. De eveneens op een terp gelegen eenbeukige Herv. kerk (Surmerhuizerweg 29) verving in 1792 een mogelijk 15de-eeuwse kerk.

In de houten geveltoren hangt een door Goebel Zael gegoten klok (1535). Het dak kreeg kort na 1875 Oegstgeester pannen. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel met het wapen van Eenigenburg (1698) en een door Scholgens & Van den Haspel gebouwd orgel (1876). De in 1858 gebouwde pastorie (Surmerhuizerweg 37) is een neoclassicistisch middenganghuis met hoger opgetrokken middenrisaliet. De voorm. openbare lagere school annex onderwijzerswoning (Surmerhuizerweg 11) dateert uit 1877. Voorbeelden van kleine op een terp gelegen landarbeiderswoningen zijn Surmerhuizerweg 13 en 15 (midden 19de eeuw).