Durgerdam(gemeente Amsterdam) betekenis & definitie

Dijkdorp, ontstaan op de kort na de St.-Elisabethsvloed (1422) opgeworpen dijk aan de noordoever van het Buiten-IJ. Op deze Waterlandse Zeedijk vestigden zich aanvankelijk vissers en schippers. In 1573 werd Durgerdam door Spaanse troepen verwoest en in 1687 door een dorpsbrand. Daarna was tot 1932 de visserij de belangrijkste bron van inkomensten. Buitendijks werd in 1840 een haven aangelegd (nu jachthaven). Na de watersnood van 1916 heeft men de dijk verhoogd. Het 17de-eeuwse weeshuis brandde in 1925 af. De voornamelijk houten huizen staan tegen de binnenzijde van de dijk, alleen de kerk en de school liggen in de polder.

Durgerdam is een beschermd dorpsgezicht dat het karakteristieke van een dijkdorp heeft behouden door het ontbreken van moderne uitbreidingen landinwaarts.

Gepubliceerd op 26-05-2017