Doopsgez. vermaning in Amsterdam betekenis & definitie

De Doopsgez. vermaning (Meerpad 9) is een kleine houten zaalkerk met boogramen, omlijste ingang en een frontonvormige gevelbekroning. Deze kerk uit 1843 is bij een restauratie in 1970 (H.F.

Rappange) een travee dieper herbouwd.