De Waal in Den Burg betekenis & definitie

Dit dorp ten noordoosten van Den Burg werd in de 12de eeuw gesticht op een keileemopduiking. Van de in 1970 gesloopte 18de-eeuwse Doopsgez. kerk resteert de 19de-eeuwse Doopsgez. pastorie (Vermaningspad 2).

De in 1945 vernielde kerk uit 1860 is in 1952 vervangen door de huidige Herv. kerk (Hogereind 2), een traditionalistisch zaalgebouw naar plannen van J.W.H.C. Pot. In 1961 ontwierp hij ook de zadeldaktoren met afgeschuinde zijden. Het orgel werd gemaakt door de firma Flentrop voor de Wereldtentoonstelling te Brussel in 1958. Woonhuizen. De rond 1850 gebouwde huizen Hogereind 21 en 25 hebben een ingezwenkte gepleisterde lijstgevel en een dakbedekking met Oegstgeester pannen. Een omlijste ingang uit circa 1860 siert het dwarse huis Hogereind 4.

Voorbeelden van bescheiden 19de-eeuwse huizen met topgevel en houten voorschot zijn Hogereind 20 en 23. Uit 1929 dateert het met siertegelwerk uitgevoerde huis Hogereind 10. Boerderijen. De in 1864 gebouwde hooischuur bij Hogereind 19 is nu onderdeel van het Agrarisch en Wagenmuseum. De stolpboerderij Bomendiek 1 is uit 1887. In de Polder Waal en Burg ten noordwesten van De Waal staan twee kleine vroeg-20ste-eeuwse weidemolens (Westerboersweg ong. en De Staart ong.).

Gepubliceerd op 26-05-2017