De voorm. synagoge in Zaandam betekenis & definitie

(Gedempte Gracht 40) kwam in 1865 tot stand naar ontwerp van L.J. Immink als een wit gepleisterd eclectisch gebouw met rondboogfriezen en gietijzeren rondboogvensters.

Het vierkante middenvolume met kruisende zadeldaken wordt geflankeerd door lagere vleugels met zadeldak. Na vernieling in de Tweede Wereldoorlog is de synagoge in 1950 gerestaureerd door J.S.

Baars. In 1974 is de bestemming gewijzigd en heeft men een moderne voorbouw toegevoegd.