De voorm. openbare lagere school in Muiderberg betekenis & definitie

(Brink 27-28) is een drieklassige gangschool uit 1892 met dwars aangebouwde schoolmeesterswoning.