De voorm. openbare lagere school in Hoogwoud betekenis & definitie

(Burg. Hoogenboomlaan 9) is een tweeklassige middengangschool uit circa 1920.