De voorm. Noordhollandsche conservenfabriek in Noord-Scharwoude betekenis & definitie

(Voorburggracht 299) werd in 1878 gesticht (gevelsteen), maar na brand in 1894 herbouwd in opdracht van zuurkoolfabrikant P. Verburg.

Behouden bleef de voorgevel in neorenaissance-stijl.