De voorm. kruitfabriek in Muiden betekenis & definitie

(Kruitpad 13-15), gelegen op een afgesloten terrein ten westen van de Muiden, werd in 1703 als kruitfabriek ‘De Krijgsman’ gesticht. In 1843 fuseerden zeven kruitfabrieken tot de Verenigde Buskruidfabrikatie, die in 1885-1922 onderdeel was van ‘De gezamenlijke Buskruidmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland’ (fabrieken te Muiden en Ouderkerk).

Na een ontploffing in 1883 heeft men de fabriek in 1883-'95 grotendeels vernieuwd en uitgebreid naar plannen van J.F. Klinkhamer voor de productie van zwart buskruit en na 1900 van rookloos kruit (schietkatoen). In 1922 werd het bedrijf voortgezet als NV Nederlandsche Springstoffenfabriek (NSF, later KNSF). De productie in Muiden is in 2004 gestaakt. Na de sloop van diverse fabrieksgebouwen zijn een 18de-eeuws kruithuis (pakhuis) en een hal en een loods uit circa 1883 bewaard gebleven, evenals het wat jongere kantoor en het laboratorium aan de zijde van de Muidertrekvaart. Daar staan ook de dienstwoningen Kruitpad 1-2 (1914) en 7-11 (1916). Voor de arbeiders zijn rond 1915 de Brediushuizen (Vechtkade 2-17 en 1-15) gebouwd.