De voorm. Kamer van de Oostindische Compagnie in Hoorn betekenis & definitie

(Muntstraat 4) heeft een dwars geplaatst, strak classicistisch hoofdgebouw met middenrisaliet. De omlijste ingang is uitgevoerd met zijlichten en een segmentvormig fronton. Het fronton van het naastgelegen diepe pand is voorzien van een door putti gedragen schild met de tekst ‘V.O.C.H(oorn).’. Beide gebouwen kwamen rond 1660 tot stand op het terrein van het voorm. Geertenklooster, waar in 1594 de Muntstraat werd aangelegd. In 1867 werd het complex ingericht als Hogere Burger School en verder deed het van 1956 tot 1982 dienst als politiebureau.

Ter plaatse van een uit circa 1580 daterend huis verrees rond 1675 - waarschijnlijk als directiewoning - het diepe pand Muntstraat 6 met kolossale corinthische pilasters. Van het gesneden dubbel binnenpoortje in de gang leidt het rechterdeel naar een gang met klein houten tongewelf naar het achterhuis.

Gepubliceerd op 26-05-2017